Oferta Specjalna

Przyjmownie zgłoszeń

Każdy Kandydat na Uczesnika Projektu powinien zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie dokonać zgłoszenia poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów:

Formularz oraz Oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Projektu lub w przypadku osoby małoletniej przez jej prawnego opiekuna.

Dokumenty dostępne są na podstronie www, w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu podczas bezpośrednich spotkań. W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

© 2018 Plusk. CMS Pro3W, wykonanie: Pro3W